sepa

SEPA incasso batch aanmaken

Om een incassobatch the genereren dient u enkele stappen te doorlopen. Controleert u eerst of alle incassant gegevens juist zijn ingevuld, dit doet u hier. Vanuit het overzicht uitgaande facturen kiest u de te incasseren facturen, hier kunt u eventueel een filter toepassen. Omdat SEPA het onderscheid maakt tussen eenmalige, eerste en periodieke afschrijvingen, alsook een onderscheid […]

Lees verder